Information om kønstestning

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger har forhandlet en aftale om kønstestning på plads med et af de anerkendte tyske diagnostik institutter. Det drejer sig om TAUROS DIAGNOSTIK i Bielefeld. Iflg. prislisten fra instituttet så er prisen for en undersøgelse af 1-3 Fugle € 14,99 pr. undersøgt fugl. Ved flere fugle ved samme indsendelse er der reduktion i priserne.

LDF har imidlertid opnået følgende aftale for de fugleholdere, der er medlem af en forening, der er tilsluttet LDF. Det betyder, at man uanset antal fugle, kan få foretaget en kønstest af én enkelt fugl for en pris af € 10,99 inklusiv tysk moms. For at opnå denne specialpris skal indsendelsen skrives på en af LDF udarbejdet formular, som indeholder LDF brevhoved samt LDF logo. Desuden skal formularen være påført den tilsluttede forenings navn. LDF har i forvejen meddelt TAUROS DIAGNOSTIK hvilke foreninger der er tilsluttet LDF samarbejdet. Man kan således ikke opnå denne specialpris uden at være medlem af en fugleforening der er tilsluttet LDF, og indsendelsen skal altid foretages på den nævnte formular. LDF beder foreninger om IKKE at sætte formularen på deres hjemmeside til download, men kun udleverer formularerne som papir tryk. Dette for at undgå at aftalen misbruges.

Instituttet foretager ved de fleste fuglearter 2 af hinanden uafhængige undersøgelser. På denne måde opnås en stor sikkerhed for resultatet, og kun hvis disse 2 resultater er ens vil der blive udstedt et certifikat. Modtager kan selv vælge om dette certifikat skal udstedes på tysk eller engelsk. Resultatet kan når det er kendt gerne tilsendes fugleholderen på mail, certifikatet fremsendes altid pr. post.
Hvad skal man så gøre?

1 Skriv fuglens artsnavn og ringnummer på en plastpose/kuvert.
2 Udfyld formularen fuldstændigt.
3 Træk 2 mellemstore fjer (min. 3 cm) af fuglen.
4 Læg fjerene i den forberedte pose/kuvert.
5 Send pose med formularen til: Tauros Diagnostik, Niederwall 5, D-33602 Bielefeld
NB! For at undgå misforståelser bør artsnavnet altid opgives som det latinske navn.

Betaling:
Den enkelte fugleholder skal samtidig med afsendelsen indbetale det samlede beløb, (€ 10,99 pr. fugl) til følgende konto:
Sparkasse Bielefeld
IBAN: DE95 4805 0161 0000 0394 12
BIC: SPBIDE3BXXX

Resultat:
Når resultatet er kendt og betaling er modtaget afsendes certifikat med resultatet som ovenfor anført.
Ønskes resultatet pr. mail skal man huske at oplyse om mail adressen.
Man kan på Tauros-Diagnostiks hjemmeside under følgene link se hvad instituttet skriver om kønstesten på dansk:
http://tauros-diagnostik.de/flyer/dna-konsbestemmelse-ved-hjaelp-af-fugle-fjer

Er der spørgsmål til ovenstående kan der rettes henvendelse til LDFs formand, Bo Pedersen, via mail formand@ldf-net.dk eller
tlf. 25 78 13 30.

Spørg efter formularen i din forening.

 

 

Copyright © 2012-2013 Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Alle rettigheder reserveret.