KØNSTESTNING AF FUGLE

Featherfolio
Fjer bruges til at bestemme fugles køn, hvis der ikke er synlig kønsforskel. Foto: Featherfolio

Som det vil være mange bekendt, så anvendes kønstestning af fugle mere og mere, og i takt med dette, er udbuddet af firmaer, der tilbyder denne service også vokset tilsvarende.

Før i tiden var det overvejede papegøjer og parakitter, der blev testet, men i dag hvor opdrættet af finker, astrilder, frugt- og insektædende fugle og mange andre arter, har fået en langt større bevågenhed og interesse, så er det også blevet interessant at få testet de arter, hvor der ikke er en synlig kønsforskel.

Vi bringer derfor her en udvalgt liste over firmaer, der tilbyder kønstestning. Langt de fleste er udenlandske og der vil selvfølgelig være en sprogbarriere for nogle fugleholdere. Vi kan derfor kun opfordre til, at man ude i de lokale foreninger stiller sig til rådighed med at hjælpe medlemmerne, så så mange som mulig kan få gavn af den fantastiske mulighed, som kønstestning af fugle er.
Fælles for de firmaer, som er nævnt nedenfor er, at de alle tilbyder kønstest ved hjælp af små fjer, som trækkes f.eks. fra fuglens brystområde (3-4 små fjer er som regel nok), men nogle firmaer angiver andre fjertyper og områder, hvorfra fjerene trækkes. Det vil derfor være angivet i forbindelsen med listen.

Nogle firmaer modtager også æggeskallen fra et nyklækket æg og endelig er der også firmaer, der modtager blodprøver.
De prøver man ønsker at sende – ofte i en lille plasticpose – må kun indeholde fjerprøve på en fugl pr. pose og man skal være omhyggelig med at påføre navn – dansk og videnskabeligt – på fuglen samt ring/mikrochipnummer og endelig ejerens eget navn på hver enkel plasticpose.
  
Danske firmaer

www.dna-kønstest.dk
E-mail: agnieszka.ingvorsen@fasttvnet.dk
Pris pr. kønstest: 75 kr.
Pluk Fra store fugle 4-5 cm fjer; små fugle: vinge og halefjer).

Udenlandske firmaer

www.tauros-diagnostik-shop.de
Tysk firma, der bruges af mange. Hjemmeside tysk og engelsk.
Pris pr. kønstest 9,50 Euro (ca. 70 kr.)
3-4 mindre fjer plukkes fra fuglens brystparti. Modtager også blodprøver.

www.avigenics.co.uk/DNAsexing
Engelsk firma. Et af de første firmaer, der tilbød DNA kønstest.
Pris pr. kønstest: 8 engelske £ (ca. 70 kr.)
4-6 mellemstore fjer plukkes fra fuglens brystparti. For små finker og lign. Medtag et par vinge eller halefjer. Modtager også blodprøver.

www.birdgenetics.nl
Hollandsk firma. Hjemmeside også på engelsk og tysk.
Pris pr. kønstest 14 Euro (ca. 105 kr.)
5 fjer plukkes fra fuglens brystparti. . For små finker og lign. Medtag et par vinge eller halefjer. Modtager også blodprøver og nyklækket æggeskal (med tørre blodårer).

www.gendika.com
Hollandsk firma. Hjemmeside også på engelsk.
Pris pr. kønstest 15 Euro (ca. 110 kr.)
5-7 fjer plukkes fra fuglens brystparti. Modtager også blodprøver og nyklækket æggeskal (med tørre blodårer).

www.mybirddna.com
Fransk firma. Hjemmeside også på dansk
Pris pr. kønstest 7,95 Euro (ca. 60 kr.)
3-4 fjer plukkes fra fuglens brystparti. Modtager også blodprøver, udtrukket på vatpind. Modtager ikke fjer i plasticposer. Fjer skal fastgøres på en specielt blanket, der kan printes ud.

 

Copyright © 2012-2013 Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Alle rettigheder reserveret.