Dommerudvalget består af en formand, en forretningsfører og en sekretær, som varetager administrationen af udvalget. Dommerudvalgets virke tilrettelægges af formand, forretningsfører, sekretær og uddannelseslederne.

Dommerudvalget rådgiver LDFs bestyrelse i spørgsmål om fugle.

Dommerudvalget har udpeget en dommergruppe som er opdelt i et antal faggrupper med hver sin uddannelsesleder.

Dommerudvalget er samlingspunkt for dommere, der bedømmer fugle, som holdes under beskyttede forhold. Bedømmelser der foretages på lokalforeningers udstillinger eller specialklubbernes kåringsskuer.

Dommerudvalget er tilknyttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger og virker som serviceorgan for denne. Administrerer Navneudvalget og Mutationsudvalg.

Dommerudvalget forestår uddannelse af fagdommere , og er samarbejdende med specialklubberne om uddannelsen af specialdommere. Afholder kursus om Etik - Genetik/anatomi - Farvelære - Bedømmelsesteknik - Systematik mv.


Formand
Bent Hansen
Sæbyvej 5, 3000 Helsingør
Tlf. 41 83 81 66
E-mail: b.hansen@ny-post.dk

Forretningsfører
Peter Westenholz
Carsten Hauchs vej 7 3140 Ålsgårde
Tlf. 20 80 38 93 –
E-mail: peterthomaswestenholz@gmail.com

Sekretær
Niels Rasmussen
Holbergsvej 41 7000 Fredericia
Tlf. 27 26 14 20
E-mail: nr@profibermail.dk

 

 

Copyright © 2012-2013 Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Alle rettigheder reserveret.