Bestyrelsen informerer – d. 9.12.2016

Gråpapegøje (Psittacus erithacus) flyttes til Liste 1 på CITES

I går (8/12-2016) kom det frem i medierne at Gråpapegøje (som i mange år har været kendt som Grå Jago), er blevet flyttet til liste 1 på CITES. Beslutningen er taget på organisations møde i Johannesburg (24. sept. til 4. okt.-2016). Den nye liste fra CITES er offentliggjort fra Geneve den 6. dec., og træder i kraft pr. 2.01.2017.

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger har i dag, været i forbindelse med Skov og Naturstyrelsen, som beklager at man ikke har orienteret os om dette. De er først nu ved at udarbejde informationsmateriale om hvorledes, de som har disse papegøjer, kan få dem registreret og fortsat kan have dem på lovlig vis. Der vil selvfølgelig også komme visse restriktioner angående handel med dem, på samme måde som hos andre fugle, der står på liste 1.

LDF er ved at undersøge om Naturstyrelsen er klar til at modtage og behandle anmodninger om at få registreret Gråpapegøjer.
Den nye liste er endnu ikke kommet i en dansk version, men den originale kan findes på nedenstående link.
http://www.cites.org/eng/app/2017/E-Appendices-2017-01-02.pdf

 

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

LDF er forkortelse af Landsorganisationen Danske Fugleforeningen som er en landsdækkende forening. LDF består af bestyrelsen, udvalg og konsulenter, som alle er uundværlige for at kunne leverer materialer og seneste opdaterede nyheder til de

lokale fugleforeninger og medlemmerne af Dansk Fuglehold.

LDF´s formål er at oprette, vedligeholde og udbygge kontakt og samarbejde mellem danske fugleforeninger. LDF's virkefelt er normalt begrænset til Danmark, men vi samarbejder med lignende organisationer i andre lande.

Landsorganisationen Danske Fugleforeningers formål er ligeledes:

at udbrede kendskabet til pleje og hold af fugle og at medvirke til ved opdræt at bevare de fuglearter, der holdes under beskyttede forhold og at arbejde for bevaring af de truede fuglearter i naturen

at udbrede kendskabet til internationale konventioner og forordninger, der berører fuglehold, og aktivt medvirke til, at disse efterleves.

at varetage praktiske opgaver, som vanskeligt kan løses af de enkelte foreninger og at være talerør på foreningernes vegne i forhandlinger med offentlige myndigheder og andre organisationer

at arbejde for, at fugle holdes under dyreværnsetiske forhold samt i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening at højne standarden for fuglemedicin.

Formålet søges opnået blandt andet ved at udgive tidsskriftet Dansk Fuglehold, ved at arrangere landsudstillinger, ved at arrangere et seminar i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde, ved at varetage uddannelsen af dommere til bedømmelse af fugle til udstillinger, kåringsskuer m.v. og ved at holde mindst ét årligt møde for fugledommere, ved at arrangere fuglefaglige aktiviteter samt ved deltagelse i internationalt fredningsarbejde.

 

Copyright © 2012-2013 Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Alle rettigheder reserveret.